2015

 • Reconstructie N322 te Zaltbommel – ecologisch werkprotocol
 • Beter Benutten A1 Bunschoten – Hoevelaken, ecologisch werkprotocol
 • Ontwikkeling Zevenellen – Dassenmonitoring 2014-2015
 • Notitie inzake schouw A1 Bunschoten-Hoevelaken
 • Notitie inzake natuurwaarden aansluiting A1 – N199
 • Actualisatie toestand beverburcht Noorderplas
 • Monitoring fauna N280-oost, 2014
 • Spoorzone Noord, Roermond. Advisering inzake aantasting dassenleefgebied
 • Voorstel bescherming beverburcht Noorderplas
 • Reconstructie Jachthaven De Rosslag. Toelichting kapmelding
 • Aanleg mijnwaterleiding tussen watertoren en Maankwartier – natuurwaardenonderzoek
 • Ecologisch advies faunapassage Ganzenpool
 • Reconstructie N322 te Zaltbommel. Notitie inzake schouw i.v.m. archeologisch onderzoek
 • Aanvraag ontheffing Ffwet dassenburcht luchthaven MAA. Activiteitenplan
 • Ecologisch werkprotocol N381 Nanningaweg – Venekoten
 • Inspectie flora in bermen A27, A65 en N65 – voorjaar 2015
 • Werkplan Flora & Fauna. Onderhoudswerkzaamheden N332, N337, N344 en N756
 • Inspectie flora in bermen A18, N35 en N36 – voorjaar 2015
 • Inspectie bomen Kasteel Neubourgweg, gem. Maastricht
 • Quickscan flora en fauna A2, afrit Boxtel-Noord
 • N381 Nanningaweg – Venekoten, verslag ecologische schouw nulsituatie
 • Reconstructie N322 te Zaltbommel. Notitie inzake ecologische begeleiding i.v.m. dempen A-watergang
 • N381 Nanningaweg – Venekoten, kick-off meeting, aan- en afvoerroutes en omleidingen
 • Inspectie bomen A65, km 17,8 rechts (Berkel-Enschot)
 • Verlenging kade Lage Kanaaldijk te Maastricht. Natuurtoets
 • Ecologisch werkprotocol Cruise Terminal Roermond
 • Ecologisch werkprotocol Bestek 20148 Wegendistrict Gelderland
 • Verplaatsen beschermde planten kade ENCI, Lage Kanaaldijk
 • Nieuwbouw Woudstraat 11 te Ingen. Quickscan flora en fauna
 • N381 Nanningaweg – Venekoten, verslag ecologische schouw (deel 2)
 • Ecologisch veldonderzoek Experience Island
 • Advies inzake aanleg wadi langs ringweg Bedrijvenpark Aviation Valley in burchtgebied das
 • Cruise Terminal Roermond. Inspectie bomen op compensatielocatie Rivierenwet
 • Cruise Terminal Roermond. Inspectie te kappen bomen projectgebied
 • Bodemsanering groenstrook Hendrik van Veldekestraat – quickscan flora en fauna
 • Monitoring dassen in spoordijken. Verslag monitoring 2015
 • Uitbreiding Heidekamp. Specificatie te kappen bomen en toelichting uitrit, ontsluitingsweg, verplaatsen gastanks, aanplant en parkeren
 • Herinrichting perceel Kranenpool 4, Brunssum – quickscan flora en fauna
 • Dassenonderzoek sportpark Hulsberg
 • Dassenmonitoring Bedrijvenpark Maastricht Aachen Airport 2015
 • Reconstructie N322 te Zaltbommel – rapport ecologische begeleiding bij dempen sloten