2017

Aanvraag Ontheffing Wet natuurbescherming voor realisatie Tenniscentrum Hulsberg – Activiteitenplan
Volumes en oppervlaktes Centrale Zandwinning Weert, naar aanleiding van vergunning 2016
Quickscan flora en fauna Groene Deputatenbrug, Leiden


Ecologisch werkprotocol voor onderhoud N346 tussen Zutphen en Lochem


Ecologisch werkprotocol voor Aanbrengen tweelaags ZOAB RW4 hm 22,0-31,0; incl. bijkomende werkzaamheden


Quickscan Flora- en faunaonderzoek Teuniswijk Venlo
Quickscan flora en fauna olietransportleiding Walsbergsebos, Deurne


Quickscan flora en fauna olietransportleiding Kanthoeve, Bakel


Quickscan flora en fauna olietransportleiding Paardekop, Ysselsteyn


Onderhoud Perceel Oost RWS Dienst Noord-Nederland, werkplan flora & fauna
Compensatieberekeningen Rimburgerweg 162, Landgraaf
Quickscan flora en fauna Resort Mooi Bemelen, Gasthuis 3 Bemelen
Quickscan flora en fauna bergbezinkbassin Sint Jorisstraat, Geleen
Realiseren uitweg Heek – Verkennend flora- en faunaonderzoek
Quickscan flora en fauna Damwanden Wittesingel – Zoeterwoudesingel, Leiden


Ontwikkeling Zevenellen. Dassenmonitoring 2016
Reconstructie N322 te Zaltbommel. Notitie inzake ecologische begeleiding bij dempen sloten op 20-3-2017
Flora- en faunacheck rijkswegen Groningen-Drenthe, 2016
Quickscan flora en fauna Kabeltracé, Veghel
Ontheffing Wet natuurbescherming voor realisate tenniscomplex Hulsberg. Activiteitenplan
Realisatie Tenniscomplex Hulsberg. Notitie ‘Aanvulling op Verkennend flora- en faunaonderzoek’
Volumes en oppervlaktes Centrale Zandwinning Weert, naar aanleiding van vergunning 2016
Quickscan flora en fauna Groene Deputatenbrug, Leiden
Advies bosplantsoen Sportpark De Wijher
Vaststelling aanwezigheid beverburcht Laatweg – Maalbroek
Verslag van sanering beverburcht Laatweg – Spickerbroek

Bomencheck N280
Bomencheck N280, aansluiting Mijnheerkensweg
Ecologisch advies Festival Dreef
Bomencheck Neelderveld
Dassenmonitoring Bedrijvenpark AviationValley 2017

Ecologische aspecten van Natuurbegraafplaats Waselderweg, Ulestraten
Ecologisch veldonderzoek 2017, Wellness Centrum Baarn


Ecologisch werkprotocol voor onderhoud N346 tussen Zutphen en Lochem


Flora- en faunacheck wegbermen Type A District-Oost, 2017
Flora- en faunacheck Parkway A28, 2017
Flora- en faunacheck rijkswegen Groningen-Drenthe, 2017


Aanbrengen tweelaags ZOAB RW4 hm 22,0-31,0; incl. bijkomende werkzaamheden. Ecologisch werkprotocol
Notitie ecologie RW4 hm 22,0-31,0 in verband met werkzaamheden middenberm
RW4 hm 22,0-31,0. Verslag inspectie middenberm en voegovergangen


RW4 hm 22,0-31,0. Verslag inspectie vergraven watergangen


Quickscan Flora- en faunaonderzoek Teuniswijk Venlo
Ecologisch veldonderzoek Teuniswijk Venlo
Quickscan flora en fauna olietransportleiding Walsbergsebos, Deurne
Quickscan flora en fauna Resort Mooi Bemelen, Gasthuis 3 Bemelen
Compensatieberekeningen Rimburgerweg 162, Landgraaf
Quickscan flora en fauna olietransportleiding Kanthoeve, Bakel
Quickscan flora en fauna olietransportleiding Paardekop, Ysselsteyn
Quickscan flora en fauna bergbezinkbassin Sint Jorisstraat, Geleen
Realiseren uitweg Heek. Verkennend flora- en faunaonderzoek
Realiseren uitweg Heek. Verslag ecologische begeleiding
Quickscan flora en fauna drinkwaterleiding Hoogmade – Roelofarendsveen


Quickscan flora en fauna Damwanden Wittesingel – Zoeterwoudesingel, Leiden
Vleermuisonderzoek Leuthsestraat 17, Persingen
Aanpak beheersing bomengroei Bosgebied Kruisberg
Kwaliteit natuurcompensatie 5 gebieden Zuid-Holland
Quickscan flora en fauna Perceel A28 km HRL 117,4
Quickscan flora en fauna multifunctionele loods, Limbrichterstraat Urmond
Quickscan flora en fauna Dorpsstraat 42, Eckelrade
Quickscan flora en fauna voor Van Akenstraat 85, Maastricht
Ruimtelijke Onderbouwing uitbreiding De Veerstal, gemeente Zevenaar
Quickscan flora en fauna De Grinderij, vak B oost
Bomeninventarisatie De Grinderij
Inventarisatie essentaksterfte Rijkswegen Groningen-Drenthe (RWS Boord-Nederland Oost)
Quickscan flora en fauna Rijnsburgersingel, Leiden
Notitie vleermuisonderzoek De Ridderhof, Lage Vuursche – paarplaatsen
Mitigatieplan Groeve ’t Rooth, Bemelen
Advies duiker Merkelbekerbeek – N274 te Merkelbeek
Quickscan flora en fauna voor reconstructie Bosweg, Sint Joost


Actualisatie flora en faunaonderzoek Zevenellen
Quickscan flora en fauna Kleine Gracht 30, Maastricht
Quickscan flora en fauna Regenwaterbuffer Aalbekerdelweg te Hulsberg